BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, January 14, 2010

--> this song can bring peaceful to us,hayatilah <--
Look around yourselves
Can’t you see this wonder
Spreaded infront of you
The clouds floating by
The skies are clear and blue
Planets in the orbits
The moon and the sun
Such perfect harmony

Let’s start question in ourselves
Isn’t this proof enough for us
Or are we so blind
To push it all aside..
No..

We just have to
Open our eyes, our hearts, and minds
If we just look bright to see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day..
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time..

Look inside yourselves
Such a perfect order
Hiding in yourselves
Running in your veins
What about anger love and pain
And all the things you’re feeling
Can you touch them with your hand?
So are they really there?

Lets start question in ourselves
Isn’t this proof enough for us?
Or are we so blind
To push it all aside..?
No..

We just have to
Open our eyes, our hearts, and minds
If we just look bright to see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day..
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time..

When a baby’s born
So helpless and weak
And you’re watching him growing..
So why deny
Whats in front of your eyes
The biggest miracle of life..

We just have to
Open our eyes, our hearts, and minds
If we just look quiet we’ll see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day..
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time..

Open your eyes and hearts and minds
If you just look bright to see the signs
We can’t keep hiding from the truth
Let it take us by surprise
Take us in the best way
(Allah..)
Guide us every single day..
(Allah..)
Keep us close to You
Until the end of time..

Allah..
You created everything
We belong to You
Ya Robb we raise our hands
Forever we thank You..
Alhamdulillah..

(Habb,,please open ur eyes)

Artist: Maher Zain
Album: Thank You Allah
Copyright: Awakening Records 2009


--> untuk mereka2 yg sedih <--

Dari Abdullah Bin Mas'ud RA, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:


Barangsiapa yang selalu ditimpa kesedihan/kegundahan maka hendaklah dia membaca: "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-mu, dan anak abdi-Mu, dan anak-anak-Mu, dan (berada) didalam genggaman-mu, ubun-ubunku ditangan-Mu, dan berlaku keatas (diri)ku hukum-Mu, dan adil padaku ketentuan-Mu, aku memohon kepadaMu dengan semua nama milik-Mu, (samada) yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan dia di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau simpan tersembunyi di alam ghaib disisi-Mu; kiranya Engkau jadikanlah Al Quran sebagai penghibur hatiku, dan sebagai penawar kesedihanku dan kedukaanku".

Tidak seorang hambapun yang membaca doa tersebut melainkan Allah hilangkan kedukaannya dan diganti-Nya (kesedihan itu) dengan kegembiraan.

(Hadis Sahih Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)


SYARAH AL HADIS:

Rasulullah SAW. telah mengajar umatnya supaya berdoa dan memohon kepada Allah apabila mereka sedang ditimpa oleh kesedihan. Sesuatu kesedihan lazimnya adalah timbul setelah seseorang ditimpa suatu musibah.

Tidak seorangpun boleh mengatasi kesedihan atau kedukaan yang menimpanya secara sempurna melainkan jika ia berhubungan dengan Dzat Yang Menentukan Segala-galanya (Qadha dan Qadar).

Berhubung dengan Allah SWT dalam keadaan merendah diri, mengakui (i'tiraf) terhadap segala dosa yang pernah dilakukan sambil mengetuk pintu-Nya, memohon pertolongan dengan penuh yakin bahawa hanya Dia sajalah yang sanggup menghilangkan rasa sedih dan duka yang menimpa. Tidak seorangpun selain Dia yang mampu melakukannya. Selain Dia hanyalah sekadar sebab-sebab yang Dia telah tentukan bagi hamba-hamba-Nya.

Atas sebab inilah maka Rasulullah SAW mengajar kita supaya membaca doa diatas jika kita ditimpa oleh rasa gundah dan sedih yang bersangatan di dalam menjalani kehidupan ini, semoga Allah akan gantikan kesedihan dengan kegembiraan.

Dan supaya doa ini benar-benar dapat memberi kesan positif kepada jiwa orang yang membacanya, maka berikut ini akan dijelaskan falsafah atau hikmah atau rahsia dibalik setiap ungkapan dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW itu.

"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, dan anak abdi-Mu, dan anak amah-Mu".

Ungkapan diatas mengandungi makna " ubudiyah " iaitu penghambaan diri. Ibadah mencakupi segala yang disukai dan diredai oleh Allah, apakah dalam bentuk perbuatah atau ucapan, yang zahir atau yang batin. Jadi segala yanq disuruh dan yang ditegah oleh agama adalah termasuk ibadah. Sedangkan ibadah dan agama iaitu al-din mempunyai makna yang sama iaitu " rendah diri ".

Ertinya: Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
(At Taghaabun: 11)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas: Barangsiapa yang ditimpa suatu musibah, lalu dia menyedari bahawa musibah tersebut adalah qadha dan qadar Allah, oleh itu dia dapat sabar menghadapinya dan reda menerimanya, niscaya Allah akan memberi hidayah (petunjuk) kepada hatinya dan mengganti apa yang luput itu dengan hidayah kepada hatinya serta keyakinan yang benar. Malahan terkadang gantian dari Allah itu lebih baik daripada apa yang luput. (Tafsir Al Quran Al 'Azim 4/375).

Jadi perkataanya: mengandungi makna itu semua. Dan makna yang paling menonjol dalam ungkapan itu ialah ILMU (mengetahui) bahawa yang menentukan segala-galanya ialah Allah. Dan kita sebagai seorang HAMBA tidak mempunyai hak untuk menentang kehendak Tuhannya malahan tidak berhak untuk bertanya mengapa Allah berbuat demikian terhadap kita. Sikap kita semestinya tidak lain hanyalah sabar dan reda dengan ketentuan Allah tanpa bersungut-sungut. Bahkan keredaan tersebut mestilah disertakan dengan RASA KASIH YANG SEMPURNA kepada ALLAh dan PENUH YAKIN bahawa apa saja yang ditakdirkan oleh Allah adalah lebih baik bagi kita, walaupun pada zahirnya bertolak belakang (sebaliknya).

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Hendaknya kita menyedari bahawa musibah yang menimpa kita bukanlah untuk memusnahkan kita, sesungguhnya kehadiran musibah tersebut hanyalah untuk menguji sampai dimana kesabaran kita, dengan demikian barulah jelas apakah kita layak menjadi WALI ALLAH ataupun tidak".

Kesedihan yang menimpa seseorang sebenarnya adalah suatu pertanda baik yang membuktikan kecintaan Allah kepadanya. Atas sebab itulah maka para Rasul dan para Nabi adalah orang-orang Jang paling banyak mendapat ujian Allah.

Ka'ab Al Ahbar RA berkata: "Tidaklah semakin mulia seorang hamba disisi Allah melainkan semakin ditambah dugaan keatasnya".

Jadi atas sebab itu semualah maka seorang hamba yang benar-benar ikhlas akan segera mengisytiharkan sejak awal kesedihan lagi: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak abdi-Mu dan anak amah-Mu.

Didalam genggaman-Mu.

Maksudnya: Orang yang berada didalam genggaman lazimnya tidak dapat bergerak kerana dirinya dikuasai sepenuhnya oleh orang yang menggenggam. Dia tidak dapat bergerak kecuali jika yang menggenggam meringani atau melonggari genggamannya.

Jadi ungkapan mengandung makna pengakuan akan hakikat ubudiyah, seolah-olah dia berkata: Aku adalah hamba-Mu dan tawanan-Mu. Aku berada dibawah penguasaan-Mu, Engkau boleh berbuat sesuka hati-Mu terhadap diriku. Aku tidak punya daya dan kekuatan. Engkaulah Yang Maha Kuat dan aku makhluk yang sangat lemah. Engkau Maha Kaya dan Kami sangat fakir dan sangat berhajat kepada-Mu.

Dan sebagaimana orang yang sihat memaksa saudaranya yang sakit agar makan ubat semata untuk kemaslahatan dan manfaatnya, demikianlah Allah berbuat terhadap hamba-Nya adalah semata mata demi kebaikan hamba-Nya.

Kadangkala lenyap dari ingatan kita tentang hikmah dibalik bencana yang menimpa. Tetapi jika perasaan kita begitu yakin bahawa diri kita ini sebenarnya berada di dalam genggaman Yang Maha Pencipta, nescaya perasaan itu akan membuat kita tidak lekas putus asa, dan selanjutnya sedikitpun tidak akan menolak ketentuan-Nya.

Oleh sebab itu ketika kita membaca maka kita mestilah hadirkan makna: iaitu tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah.

Al Imam Ibnu Hajar berkata: maksudnya tiada penyimpangan bagi hamba dari melakukan maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah, dan maksudnya tiada kekuatan bagi hamba untuk mentaati perintah Allah melainkan dengan taufiq (izin) All
ah.

Ubun-ubunku ditangan-Mu.

Ungkapan ini juga mengandungi pengiktirafan (pengakuan) kita akan kesempurnaan kudrat Allah keatas kita iaitu dengan menerima segala kebijaksanaan Allah dalam semua urusan kita. Allah boleh memperlakukan apa saja terhadap sedikitpun adanya bangkangan dan sungutan.

Berlaku padaku hukum-Mu.

Ungkapan ini pula menyatakan bahawa tiada ada satu kuasa pun yang boleh menghalang kehendak Allah berlaku keatas diri kita. Kita sebagai makhiuk-Nya walau apapun yang kita miliki samada kekuasaan, harta dan senjata, namun kita tidak akan mampu merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Perasaan seumpama ini akan mendorong seseorang untuk tidak kembali kepada siapapun jika ditimpa kesusahan melainkan hanya kepada Allah, kerana makhluk tidak kira bagaimanapun martabatnya tetap tidak memiliki diri mereka sendiri sedikitpun yakni tidak mampu menolong diri sendiri dan orang lain.

Allah berfirman dalam surah Fathi Maksudnya: Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Said Qutub menafsirkan ayat diatas: "Sekiranya gambaran dalam ayat ini benar-benar tersemat di dalam hati seorang manusia nescaya akan luruslah semua aspek dalam kehidupannya".

Inilah akidah yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Gambaran akidah seperti inilah yang telah ditanam oleh Rasulullah SAW kedalam dada para sahabatnya. Sungguh banyak ayat-ayat Al Quran yang menekankan maksud ini. Baginda Rasul SAW. memantapkan keyakinan ke dalam dada para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari malahan sejak peringkat kanak-kanak lagi.

Ibnu Abbas RA menceritakan kepada kita bagaimana kisah baginda Rasul SAW. menanamkan makna akidah diatas kepadanya.

Ertinya: Pada suatu hari aku berada dibelakang Rasulullah SAW. lalu beliau bersabda kepadaku:

Wahai anak sesungguhnya aku akan mengajar engkau beberapa kalimat iaitu: Peliharalah Allah nescaya Allah akan memelihara kamu peliharalah Allah nescaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan jika engkau memohon pertolongan maka pohonkanlah pertolongan kepada Allah dan ketahuilah bahawa umat sekiranya mereka bersepakat untuk memberi engkau sesuatu yang bermanfaat nescaya mereka tidak akan dapat berbuat demikian melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, (demikian sebaliknya) jika mereka bersepakat untuk mencelakakan engkau dengan suatu bencana nescaya mereka tidak akan dapat mencelakakan engkau melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu kalam diangkat dan lembaranpun kering.

Ertinya: Adil padaku ketentuan-Mu.

Allah SWT tidak pernah bersikap zalim terhadap hamba Nya. Bahkan Dia Maha Adil dalam segala sesuatu. Bijaksana (Hikmah) dalam ketentuan-Nya dan saksama (Adil) adalah dua sifat yang sangat ketara di dalam dialog antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khaidir AS. Nabi Musa AS menentang keras perbuatan Nabi Khaidir AS yang merosak sampan nelayan miskin dan membunuh anak kecil yang tidak berdosa dan menegakkan dinding rumah yang condong. Lalu Nabi Khaidir AS kemudian menerangkan kepada Nabi Musa bahawa perbuatan itu semua dia lakukan bukanlah berdasarkan kehendaknya tetapi adalah semata-mata kerana melaksanakan arahan dari Allah (Al Kahfi: 82). Jelaslah dari itu betapa keadilan Allah walaupun pada zahirnya kelihatan seperti tidak adil. (Sila lihat Al Kahfi ayat 79 - 82).

Sebaliknya manusialah yang mempunyai sifat gopoh atau Isti’jaal. Mereka selalu menghadapi Qadha Allah dengan rasa kesal dan tidak reda, lebih-lebih lagi kalau yang menimpanya itu sesuatu yang pahit. Dia mengira kalau dia mendapat kesenangan itu membuktikan bahawa Allah reda kepadanya. Sebagaimana dia mengira bahawa Allah benci kepadanya jika ia mendapat bencana.

Inilah gambaran akal manusia yang sangat terbatas. Sedangkan Allah menafikan sekeras kerasnya anggapan yang salah dan keliru tersebut di dalam firman-Nya:

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberikan-Nya kesenangan, maka dia berkata: Tuhanku telah memuliakanku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak (demikian). (Surah Al Fajr: 15-17)

Anggapan manusia pada kedua-dua keadaan diatas adalah keliru. Sebenarnya kelapangan atau kesempitan rezeki adalah ujian Allah terhadap hamba-Nya. Apakah mereka akan bersyukur atau kufur nikmat, apakah boleh sabar menghadapi cubaan atau panik. Balasan untuk seseorang yang kelak akan diterimanya adalah sesuai dengan sikapnya menghadapi ujian-ujian diatas. Balasan bukan terletak pada apa yang diperolehi seseorang di dunia ini samada senang atau susah.

Ertinya: Aku memohon dengan semua nama milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu atau yang Engkau simpan tersembunyi di alam ghaib disisi-Mu.

Disini kita diajar oleh Rasulullah SAW agar bertawassul dengan semua nama dan sifat Allah sebelum kita memohon apa yang kita hajati. Malahan diawali juga dengan amal solih lainnya seperti puji-pujian, sanjungan, kerendahaan diri, pengakuan, penyerahan diri kepada Allah.

Lalu setelah itu barulah kita memohon kiranya: Allah hilangkan dari kita rasa sedih dan gundah sambil berdoa:

Ertinya: Kiranya Engkau jadikanlah Al Quran sebagai penghibur hatiku dan penawar rasa sedih dan gundahku.

Dan selanjutnya apabila rasa sedih dan gundah telah lenyap maka akan menjelmalah kegembiraan dan ketenangan jiwa.

Oleh sebab itulah maka Rasulullah SAW. menjanjikan:

Ertinya: Tidaklah seorang hamba membaca doa tersebut melainkan akan Allah hilangkan rasa sedihnya, dan akan menggantikannya dengan kegembiraan.p/s:dirembat dr justcallmesimple.blogspot.com@k.farah sandy ^_^

--> gotcha new year <--

salam alaik..huit there long time no post..yes i admit that im not in mood writing since i left my secondary school..haih im mature enough..haha..to be honest guys,,this blog of mine is just to release my stress..yess no doubt,,im using this blog whenevar i am in very bad mood,,or in other word,i am dissapointed,hurt,sad,desperate,n yg sewaktu dgnnye lah..yelah,,its better to write down what we feel rather than doing some stupid things ryte..what for nak smoking if we got problems?or maybe it can solve probs(stupid idea)..or maybe just wasting our times with *mereka2 yg merosakkan kite*?..arghh..benda nilah yg akan menjatuhkan martabat Islam tu sendiri kn..what an embarassing!..n pasal ni jugaklah,,xramai yg tau blog ni adalah wujud..adalah blog ini untuk diri i sendiri jew..hahaha...

The new year just coming,,n i am now 19 years..yeah,,im feeling good..quite mature isnt?har3..last year 2009 has passed,n to tell u guys,,i am really relieve..2009 adalah tahun yg byk menguji kesabaran kuh!..n thats,i hope that this new year will bring me more rejoice, n happening..n,become more *solehah*..amiinn..but,,bulan 1 pon x abeh lg,,n i feel a very huge dissapointed, n hurt of coures..u know i am definitely dissap
ointed n hurt with u?what is wrong with me n with u smpai nak hukum saya sehebat ni?..argghh..kalau betul niat anda untuk menjadikan saya separuh insane and menhancurkan hati saya,,anda adalah hampir berjaya..congratulations saya ucapkan..

You changes a lot,,n i really sad n hurt to know it..every single night i just thingking how to help u,how to safe u..i never forget praying for u,,the very best for u,,n all people beside me..adalah saya sentiasa ingin menjaga hati org laen,,but,adakah anda dan mereka2 ini menjaga hatiku?..yes u got me,,memang saya adalah manusia yg x suka tunjuk apa yg saya rasa,,i just keep it deep inside my heart,..thats y people said im a happy go lucky person,,a smiling gurl,n a cheerish friend..haha,,if u really know me,,dont u realize that
i am always pretend to be happy??..saya adalah letih kerana asyek menjaga hati org laen,,tetapi org x mnjaga hati saya,,but all i can do is nothing!..this is me,,..adalah saya mmg begini..huhu..every single night im just crying coz i dont find ways to get back the old u..Allah please,,im begging U,,i adore U Allah,,please safe this person,please help n always beside this person..arghh if i knew the person who influenced u,,surely ill kick n hit him@her..arrgghhh

I dont know what to say anymore,,speechless..hilang kata2 saya dek t'lampau sedih n terkilan..who am i actually?..i am sick of crying..saya dah penat asyek menangis,,tp apa boleh saya buat?..its not me who control u isnt..please,im begging u,,please back to the Quran,,back to Allah,,back to the old u,,coz im not even know u now..please,,people beside u loves u a lot..think about ur parents,their hopes,their wishes..n mine as well...please open ur eyes,,please open ur heart,,please open ur mind..i always pray for u..
ill stay by your side honest and true till the end of my time..ill never give up..i am tired to cry every single nght

Allah de Almighty,please bring that person to the righteous,
to U n to the Quran..ammiinnn


Saturday, August 22, 2009

--< trust >--

Someone gave me a call just now..im so impress to pick it up..it was nothing..but quite funny la..haha..im happy to hear that u are with ur 'trusted' friends..seriously,,i was worried about u..u know y?because awk kwn ngn sume org,,yg behave pelik2,,that i think they are not suitable to u..bukan ape,,im worry if ur influenced by them..mayb u can take care of urself,,but since awk start close with them,,ur change a bit..u know that..im getting fear of u,,n im worry so much about u every single days..


And when i heard u were hang out with ur ''Darul Syifa' '' friends td,,i feel...lega sgt3...i know i can trust them..they are ur best friends ever..n i can trust u a lot whenever ur with them..take care careful dearest!..awadduka shadid jiddan..(n_n)v

Sabda Nabi SAW,,

'berkawanlah dengan penjual minyak wangi,,nescaya harumannya itu akan melekat pdmu'


Zahidah,,keep on prayer,,Allah will never dissapoint u..u just need some patience ok..its just the matter of time..and it will gonna be alright..put ur trust in Allah,,n keep on Doa...

Thank God,,
im happy of that (n_n)

Friday, August 21, 2009

--< Ramadhan Kareem >--

Salam Ramadhan guys..may our Ramadhan this year will more greatful than previous..aminn..pepun,,keep on our prayer oqey!!

but to tell u,,Ramadhan this year such differ to me..im feeling different than before..semacam sayu sgt..i do not know what exactly happen to me right now..why do am i keep on crying?every single night,,my tears shedding,,sampai bantal basah2..kenape aku ni huh?huhuhu...i am dissapointed!..dissapointed of someone..i can do nothing..am i trying to change someone's behaviour??oh no i guess,,because it cannot work at all..i dont know what to do,,im truly dissapointed!..im just keep on prayer,,hope one day everythings gonna be alright as before...aminnnn...

ala ape ni zahidah..come on,,bulan ramadhan bukan untuk sedih2..but actually,,i can pretend to others that i am definitely alright,,but deep inside...i am not..!

but,betul la ape yg Allah b'firman..

'ala bizikrillah tadmainnal qulub'
(dgn mengingati Allah,,hati akan tenang)

Whenever i feel sad,,depressed,,n dissapointment..cepat2 ambil wudu',n baca al Quran..hey guys,,try this,,n u will realize thats are really amazing...memang betul2 tenang lepas tu..it doesnt need to take cigarette or what else to release tension ok (stupid ideas)..al Quran tu dah cukup..x caye,,try la buat..

i do want to ask some ques la..but i do not know to whom i could ask for..so type jela kan..huhu..

"why men like takes cigarette to release tension?
even they know it will destroy them?
is it because nafsu?or influenced by someone?"

haha sile2 jawab...i hate it much..jerk..but then,,wherever i go,,there are so many men smoking..rimaslaa...waaaaa sedih laaa....kalaulah aku ada power,,for sure aku akan tlg hentikan benda ni..huhuhuhu...frankly,,its hard for me to accept it..please sgt100...i implore u,,im begging u...saya merayu sangat3...please stop it!!!..jgn buat saya mcm ni...im hurt!!=(

hope this Ramadhan will help u to stop it..ill pray for it..but u have to push urself as well...we can do it..gambatte!!!!

okei dokei,,..aku ni asyik talks nonsence je..x penat ke..huhu..

till then,,.

Sunday, August 16, 2009

---> Superrbbb Seminar <---

Last Saturday (15 august),,a Seminar Kepimpinan Belia was held at Masjid Bandar Baru Nilai by PEMBINA ISMA NS..it was a veryy very ssuupperbbb seminar ever..started from 8.30 in the morning,,but sorry to say,,i was coming at 11,,malas bgn awal..haha teruk btol..and its end at 3.30 in evening..first slot was about 'Ramadhan yang lebih bermakna' by Ust Sobri..it was great!..masa i msk hall tu (i was late right),,terus nampak muke ust tu kt atas stage..mase tu terus terlintas,,'alah ni mesti boring ni,,ngantuk la cmni'..but after few minutes,,i felt sooo lost,,sebab datang lambat..betul la org ckp,,x kenal maka x cinta(welk2),,ust tu bg talk gler best r!!memang selalu if people talked about fasting,,usually its the same thing right..pahala berganda,,pintu syurga terbuka,,setan kene ikat,,n yg sewaktu dengannya..tp masa ust ni bg talk laagggiiii mendalam..setiap yg diperkatakan tu akan beserta dengan proves,,ayat quran la of coz..i do not know how to put it into words..sesiapa yg pergi seminar tu tau la..memang best..tetiba rasa insaf pon ada jugak..huhu...i feel quite sad la,,each time i ask my friends to go such event,,ada je alasan dorang..sedih sebab saye sorg je yg dpt pengisian hebat mcm tu..but my friends??..i do not know how to say lg..xkan nk push plak kan,,benda2 mcm ni mana boleh push..doa2 1 day pintu hati dorg terbuka..amiinnnn...keep on prayer k!..
ops,,blur la plak

After Ust Sobri had finished his talked,,we've to do some work in group..we've given a paper to each person,,fill up the questions..such as= your vision for this Ramadhan,,You mission,,and byk lg..masa isi jawapan tu,,serious rasa sayu..betapa hebat nya Ramadhan tu..Sabda Nabi SAW:

"Sekiranya ummatku mengetahui kebaikan di dalam bulan Ramadhan nescaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun menjadi bulan Ramadhan" (Al-Hadis)..


After settled all that discussions,,we've got our lunch..free tu..ada hikmah la aku datang..saving la harini..h0h0...after zuhr prayer,,the moment that i've waiting since that morning..a talked by Ust Abd Halim..yes yes yes..ni yg aku paling minat sgt..ust ni aku tabik hormatt la...Ust Halim is a vice president of Isma..he've gave a talked about 'ini sejarah kita,dan peranan kita sebagai belia'...it was amazinggggg!..best sgt..even there was no slight show from him,,but every words he said,,it really means to us..a long talked from him was over about 3 in evening..masa tu tetibe rasa,,alah cepatnye habis..tp betul tau,,memang best seminar ni..it cannot put into words how amazing it was..hope ianya dpt memberi kesan to my spiritual,and increasing faith to Allah..amin ya rabbal 'alamin..

Saturday, August 15, 2009

---> I am an Idiot woman <---

I feel really stress..im now in my hardcore point of life..im tired to cry,,im tired to keep inside..im depressed..
but i dont want to give it up..i really dont want..

Yesterday,,i felt like a craziest woman at all..i've done a stupid things to someone..i also got supsrised to myself..that was my first time in my life i do such that things..i do really wanna kill that stupid boy!!..you,,dont let me see ur face again ok..or i wondered ill do such damn things to u..u wanna kidding me right?but u actually drives me crazy and killed me silently..

But honestly,,it was my fault at all..i am the stupid girl ever..it was not my intention to do that to u my dear..i even not understand how come i could do it..frankly,,i am stress,,n depressed,,n tension of that stupid boy..he keeps disturbing me..before this i just ignore him,,but last night,,it was satan,,i dont realize what i've done..seriously,,saye x sedar ape yang saye dah buat..u can put the blame on me at all..

But to tell u,,i'd really suprised of ur reactions last night..im not even know u..i am fulls of sorrow..i cant imagine how come u can say that to me..i know its all my fault,,i know im the stupid one,,i know ur in big trouble right now,..but u knew that it was not my intention to bombard harshingly towards u last night.. u knew how harsh i am last night..u knew how crazy i am..u knew it..but then,,did u realize of what u've said to me?did u realize it??..i know ur hurt because of me..i know all my fault..but please,,dont say such 'things' to me..u knew how much i hate that 'things'..i am really down because of that...!

Hey Zahidah,,cheer up lah!!..dont worry to0 much ok,,everything gonna be alright..Allah uji kejap je ni k..jgn sesekali tinggal doa k,,u know it dear..papepn,,Put Your Trust In Allah k..remember always ayat2 keramat ur sister ni:~~

There’s a hero, If you look into your heart, You don’t have to be afraid, Of what you are, There’s an answer, If you reach into your soul, And the sorrow that you know, Will melt away, And then the hero comes along, With the strength to carry on, And you cast your fears aside, And you know you can survive, So when you feel like hope is gone, Look inside you and be strong, And you’ll finally see the truth, That a hero lies in you.. It’s a long road, When you face your world alone, No one reaches out a hand, For you to hold, You can find love, If you search within yourself, And the emptiness you felt, Will disappear.. (:
(Thanks Kak Dayah)=)